Makra / VBA

Domyślny arkusz po otworzeniu skoroszytu

Każdorazowo otworzenie skoroszytu powoduje otworzenie ostatnio używanego arkusza. Czasami istnieje potrzeba wyświetlania konkretnego arkusza za każdym razem. Tak, aby przy każdym otworzeniu skoroszytu, użytkownik zobaczył to samo. Nie zależnie, w jakim stanie zapisany był ostatnio plik. Aby to zrobić wystarczy użyć makra i zdarzenia występującego w trakcie otwierania skoroszytu. Kod, który należy użyć jest banalny: .. czytaj dalej

Opublikowano: 16 lutego 2011, Kategorie: Makra / VBA ,

Wyłączenie możliwości przerywania makra

W wielu firmach stworzone są różnego rodzaju formularze, w których zaszyta jest funkcjonalność. Bardzo często robione jest to za pomocą makr VBA. Makra mogą robić różne czynności, których użytkownik nie powinien móc przerwać. Należy zdać sobie sprawę, że przerwanie wykonywania makr zaszytych w arkuszu może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Przykładowo, jeżeli arkusz łączy się .. czytaj dalej

Opublikowano: 14 stycznia 2011, Kategorie: Makra / VBA ,

Konwertery VBA

Wydaje mi się, że każda osoba miała do czynienia z błędem “konwertery VBA”. Pojawia się on gdy chcemy otworzyć w Excelu 2007 arkusz Excela 95 / 5.0, który zawiera projekt VBA. Komunikat o błędzie brzmi: Otwarcie projektu VBA w tym pliku wymaga składnika, który nie jest obecnie zainstalowany. Ten plik zostanie otwarty bez projektu VBA. .. czytaj dalej

Opublikowano: 13 października 2010, Kategorie: Makra / VBA 8 Komentarzy

Powrót do starego menu w Excelu 2007 i Excelu 2010

Wraz z pojawieniem się Excela 2007 pojawiło się nowe menu. Zastąpiło ono dotychczas znany interfejs. Teraz większa część funkcji, która była bardzo głęboko schowana w opcjach menu została wyciągnięta na wierzch. Uważam, że był to krok w słusznym kierunku. I dzięki temu praca w Excelu stała się prostsza dla początkujących użytkowników. Dla osób bardziej zaawansowanych .. czytaj dalej

Opublikowano: 02 sierpnia 2010, Kategorie: Inne, Makra / VBA

Który to tydzień kalendarzowy?

Ostatnio pracując z Excelem spotkałem się z problemem numeru tygodnia. Mając podaną datę chciałem uzyskać numer tygodnia kalendarzowego w roku, w który ta data wypada. Na początku zignorowałem lekko ten problem, bo przecież jest funkcja wbudowana, która robi dokładnie to co chcę osiągnąć. Czy jednak jest to samo? Pierwsze podejście – funkcja DZIEŃ.TYG(data;typ_wyniku). Funkcja ta przyjmuje .. czytaj dalej

Opublikowano: 21 marca 2010, Kategorie: Makra / VBA , 5 Komentarzy

Sprawdzanie wersji Excela

Mnogość wersji Excela, a tym samym i pakietu Office może powodować trudności we wdrażaniu dokumentów w firmie. Bardzo często zdarza się, że w ramach jednej organizacji występują różne wersje narzędzia. W przypadku, gdy dokumenty zawierają kod wykonywalny może dojść do sytuacji, w której będą one mogłyby być otworzone tylko na niektórych komputerach. Rozwiązanie tego problemu .. czytaj dalej

Opublikowano: 31 stycznia 2010, Kategorie: Makra / VBA

Zamiana numeru kolumny na literę

Tworząc kod w Visual Basicu niejednokrotnie wykorzystywane są operacje polegające na zmianie numerów wierszy i kolumn. W przypadku wierszy nie jest to problemem ponieważ odwołania do nich są w postaci numerycznej. Inaczej ma się sprawa kolumn. Owszem, tu również można odwoływać się za pomocą postaci numerycznej, ale czasami jest to niemożliwe, bądź też niewygodne. Z .. czytaj dalej

Opublikowano: 19 września 2009, Kategorie: Makra / VBA , 1 Komentarz

Wydobywanie liczby z tekstu

W trakcie prac nad różnymi arkuszami kalkulacyjnymi pojawia się czasem potrzeba konwersji tekstu na liczbą, bądź wydobycie liczby z tekstu. W pierwszym przypadku sprawa jest prosta ponieważ wystarczy pomnożyć tekst przez 1 i otrzymamy już liczbę. Drugi przypadek jest bardziej skomplikowany. Aby wydobyć z tekstu liczbę należy napisać własną funkcję, która to będzie robiła. W .. czytaj dalej

Opublikowano: 15 maja 2009, Kategorie: Makra / VBA ,

Wydobywanie tekstu z komentarzy

W Excelu oprócz wartości przechowywanych bezpośrednio w komórkach spotkać się można również z tendencja do przechowywania ważnych informacji w polach komentarza. W przypadku, gdy komórka zawiera wartość kwotową w komentarzach można często spotkać objaśnienia tej kwoty, lub nawet rozbicie jej na części składowe. Bardzo często pojawia się potrzeba przeniesienia informacji zawartej w komentarzu do pola .. czytaj dalej

Opublikowano: 13 maja 2009, Kategorie: Makra / VBA ,

Wydobywanie adresu WWW z hiperłącza

Problem, którego rozwiązanie zostanie dziś pokazane związany jest z hiperłączami. Czasami występuje potrzeba zmiany komórki, w której jest hiperłącze na komórkę w której znajduje się tylko adres z danego hiperłącza w postaci tekstowej. Tak, aby kliknięcie na danej komórce nie powodowało przejścia pod adres wskazywany przez hiperłącze. Oprócz tego często występuje potrzeba uzyskania listy adresów .. czytaj dalej

Opublikowano: 06 kwietnia 2009, Kategorie: Makra / VBA ,