Porady

Wydobywanie liczby z tekstu

W trakcie prac nad różnymi arkuszami kalkulacyjnymi pojawia się czasem potrzeba konwersji tekstu na liczbą, bądź wydobycie liczby z tekstu. W pierwszym przypadku sprawa jest prosta ponieważ wystarczy pomnożyć tekst przez 1 i otrzymamy już liczbę. Drugi przypadek jest bardziej skomplikowany. Aby wydobyć z tekstu liczbę należy napisać własną funkcję, która to będzie robiła. W .. czytaj dalej

Opublikowano: 15 maja 2009, Kategorie: Makra / VBA ,

Wydobywanie tekstu z komentarzy

W Excelu oprócz wartości przechowywanych bezpośrednio w komórkach spotkać się można również z tendencja do przechowywania ważnych informacji w polach komentarza. W przypadku, gdy komórka zawiera wartość kwotową w komentarzach można często spotkać objaśnienia tej kwoty, lub nawet rozbicie jej na części składowe. Bardzo często pojawia się potrzeba przeniesienia informacji zawartej w komentarzu do pola .. czytaj dalej

Opublikowano: 13 maja 2009, Kategorie: Makra / VBA ,

Ukrywanie arkuszy

W pracy z Excelem pojawia się dość często potrzeba ukrycia pewnych arkuszy. Jest ona spowodowana bardzo często koniecznością zrobienia porządku na liście arkuszy. W takich ukrytych arkuszach można przechowywać, część obliczeń, których nie chcemy w sposób jawny prezentować, dane do tabel przestawnych, jak również wartości (słowniki) na podstawie których tworzone są listy rozwijane. W celu .. czytaj dalej

Opublikowano: 06 maja 2009, Kategorie: Formatowanie , 1 Komentarz

Komentarze do komórek

Excel umożliwia dodawanie do poszczególnych komórek komentarzy, które mogą np. opisywać działanie formuł, zawierać wskazówki, polecenia, itp. W celu dodania komentarza do komórki, należy zaznaczyć tę komórkę, a następnie używając prawego przycisku myszy, wybrać opcję “Wstaw komentarz”. Alternatywnie można wybrać polecenie “Recenzja” i “Nowy komentarz”. Dany komentarz dotyczy zaznaczonej uprzednio komórki. Pierwotnie komentarz zawiera tylko .. czytaj dalej

Opublikowano: 24 kwietnia 2009, Kategorie: Wprowadzanie danych

Naprzemienne formatowanie wierszy / kolumn

Tworząc różnego rodzaju raporty bardzo często pojawia się problem z formatowaniem wierszy / kolumn. Pozostawienie ich bez formatowania powoduje, że stają się one mało czytelne. Zwiększenie czytelności można uzyskać formatując odpowiednio wiersze / kolumny / dodając cień / wypełnienie w co którymś wierszu / kolumnie. Operację te można wykonać formatując każdy wiersz osobno, ale zajmie .. czytaj dalej

Opublikowano: 22 kwietnia 2009, Kategorie: Formatowanie , , ,

Wyszukiwanie duplikatów

W pracy z arkuszami zawierającymi dużą ilość danych powiania się często potrzeba znalezienia wartości, które się powtarzają bądź występują określoną ilość razy. W tym celu można wykorzystać możliwości jakie daje nam formatowanie warunkowe. Załóżmy, że mamy jednokolumnową tabelę, w której wartości znajdują się w kolumnie A. W tej to kolumnie chcemy zaznaczyć wszystkie wartości, które .. czytaj dalej

Opublikowano: 20 kwietnia 2009, Kategorie: Formatowanie , , 5 Komentarzy

Opcje autowypełniania

Excel umożliwia autowypełnianie danych o wartościach ułożonych w określonym porządku. Opcja ta znajdzie zastosowanie np. jeśli chcemy wpisać kolejne dni tygodnia, miesiące, następujące po sobie daty, liczby porządkowe, itp. W celu stworzenia serii danych, należy wpisać pierwszą wartość rozpoczynającą daną serię. Następnie, należy przeciągnąć uchwyt wypełniania (mały kwadracik, który znajduje się w prawym dolnym roku .. czytaj dalej

Opublikowano: 10 kwietnia 2009, Kategorie: Wprowadzanie danych 4 Komentarzy

Zliczanie ilości błędów

W bardzo dużych arkuszach kalkulacyjnych, w których liczba wierszy wyrażona jest w setkach, tysiącach, bardzo często pojawia się potrzeba sprawdzenia, czy w danej kolumnie, wierszu występuje jakiś błąd. Można oczywiście tą czynność wykonać w sposób bardzo pracochłonny ? przeglądając arkusz z danymi. Niestety nawet jeśli zostanie użyte formatowanie warunkowe do zaznaczenia komórek z błędem będzie .. czytaj dalej

Opublikowano: 08 kwietnia 2009, Kategorie: Formuły , ,

Wydobywanie adresu WWW z hiperłącza

Problem, którego rozwiązanie zostanie dziś pokazane związany jest z hiperłączami. Czasami występuje potrzeba zmiany komórki, w której jest hiperłącze na komórkę w której znajduje się tylko adres z danego hiperłącza w postaci tekstowej. Tak, aby kliknięcie na danej komórce nie powodowało przejścia pod adres wskazywany przez hiperłącze. Oprócz tego często występuje potrzeba uzyskania listy adresów .. czytaj dalej

Opublikowano: 06 kwietnia 2009, Kategorie: Makra / VBA ,

Wydobywanie adresu e-mail z tekstu

Makro przedstawione w dalszej części wiadomości pozwala na wydobycie z tekstu pierwszego adresu e-mail. Jeżeli adres ten nie zostanie znaleziony to makro zwraca wartość pustą. W celu ułatwienia używanie tego makra zostało ono zaimplementowane jako funkcja użytkownika o nazwie. Użytkownika aby skorzystać z tej funkcji musi tylko jeden argument – tekst w którym nastąpi wyszukanie .. czytaj dalej

Opublikowano: 02 kwietnia 2009, Kategorie: Makra / VBA ,