Porady

Sumowanie wartości z błędami

W codziennej pracy często tworzone są raporty, w których pojawiają się błędy (np. #N/D!, #DZIEL/0!). Niejednokrotnie błędy te zostawia się specjalnie i nie można ich usunąć. W tym momencie pojawia się problem – funkcje wyliczające zamiast poprawnych wartości pokazują błędy, które wystąpiły wcześniej. Z tym problemem bardzo łatwo można sobie poradzić wykorzystując funkcje tablicowe. Excel .. czytaj dalej

Opublikowano: 30 marca 2009, Kategorie: Formuły , , , 1 Komentarz

Wielotablicowe WYSZUKAJ.PIONOWO

Jednym, z problemów pojawiających się przy pracy z dużą ilością danych jest ograniczona ilość wierszy, które może przechować Excel. W przypadku Excela 2003 ilość wierszy możliwych do wykorzystania wynosi 65536. W przypadku wersji Excel 2007 ilość ta uległa zwiększeniu i wynosi 1048576. Dodatkowo czasami istnieje potrzeba rozdzielenia danych na kilka tabel. I tu pojawia się .. czytaj dalej

Opublikowano: 26 marca 2009, Kategorie: Formuły ,

Lewostronne WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma jedną znaczącą wadę – wyszukuje tylko wartości z pierwszej kolumnie. Czasami jednak pojawia się potrzeba zmiany tej kolumny. Zadanie to jest proste, gdy potrzeba pobrać wartości z prawej strony kolumny w której ma miejsce wyszukiwanie. Problem pojawia się w sytuacji gdy dane znajdują się po lewej stronie kolumny, w której następuje wyszukiwanie. Najprostszym rozwiązaniem .. czytaj dalej

Opublikowano: 23 marca 2009, Kategorie: Formuły , , , , 2 Komentarzy

Wykres w postaci wskaźnika

W wielu opracowaniach można spotkać wykresy w postaci wskaźnika. Przedstawia się na nich najczęściej wartości służące ocenia danego zjawiska. Standardowo Excel w swoich wykresach nie ma takiego, ale za pomocą pewnej sztuczki można zrobić taki wykres. W tym celu należy przygotować serię danych z trzema wartościami: Dane te pozwolą na stworzenie wykresu kołowego. Tak utworzony .. czytaj dalej

Opublikowano: 20 marca 2009, Kategorie: Wykresy

Rozróżnianie wielkości liter w wyszukiwaniu

WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO) jest ich niewrażliwość na rozmiar liter. Napisy “DOM” i “dom” są dla nich takie same. Choć tak nie powinno być. Aby rozwiązać ten problem należy skorzystać ze złożenia 3 funkcji: Funkcja PORÓWNAJ służy do porównania dwóch napisów uwzględniając wielkość liter. Zwraca ona wartość prawda, gdy dwa napisy są dokładnie takie same. W przypadku przykładu .. czytaj dalej

Opublikowano: 17 marca 2009, Kategorie: Formuły , , , , ,

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Jedną z bardziej użytecznych funkcji w Excelu jest WYSZUKAJ.PIONOWO. Dzięki jej zastosowaniu można ułatwić sobie pracę w Excelu. Jej celem jest wyszukanie wartości z pierwszej kolumny i zwrócenie wartości z innej kolumny w tym samym wierszu.  Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma następującą składnię: =WYSZUKAJ.PIONOWO(Szukana wartość, Tablica, Numer kolumny, Dopasowanie) Funkcja ta pozwala na wyszukanie Szukanej wartości w pierwszej kolumnie Tablicy, a następnie .. czytaj dalej

Opublikowano: 16 marca 2009, Kategorie: Formuły , 4 Komentarzy

Tworzenie list rozwijanych

Niejednokrotnie w trakcie pracy z Excelem występuje potrzeba ograniczenia wartości, które może wpisać użytkownik w dane pole. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy stworzenie możliwości wybrania tych wartości z listy. Rozwiązanie takie pozwala również ograniczyć możliwość wystąpienia błędów w dalszej części Excela ponieważ użytkownik nie ma możliwości wpisania niepoprawnej wartości. Na szczęście Excel pozwala na zrobienie czegoś .. czytaj dalej

Opublikowano: 10 marca 2009, Kategorie: Wprowadzanie danych , 4 Komentarzy

Zmiana rozmiaru czcionki bez użycia klawiatury

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak można zmienić rozmiar czcionki w komórce, bądź kilku komórkach na raz, bez użycia myszy? Jeśli tak to zapraszam do dalszej części artykułu. W celu zmiany rozmiaru czcionki w zaznaczonych komórkach należy użyć skrót Ctrl+Shift+P. Wynik jego działania zależy nie tylko od wersji Excela, ale również od tego co jest w .. czytaj dalej

Opublikowano: 07 marca 2009, Kategorie: Formatowanie

Szybkie scalanie komórek

Dość często wykonywaną czynnością w Excelu jest scalanie komórek. Niestety dla tej czynności nie został przewidziany żaden skrót klawiszowy. Można użyć do tego przycisku “Scal i wyśrodkuj” na pasku narzędzi, ale nawet to rozwiązanie nie jest zbyt wygodne, w przypadku dość częstego scalania komórek. Oprócz wcześniej wspomnianego sposobu scalania komórek istnieje jeszcze jeden. Można je .. czytaj dalej

Opublikowano: 01 marca 2009, Kategorie: Formatowanie , , 1 Komentarz

Adres komórki zawierającej maksymalną wartość

Znalezienie maksymalnej wartości występującej w pewnym zakresie komórek nie stanowi problemu nawet dla początkującego użytkownika pakietu Excel. Problem pojawia się natomiast w sytuacji, gdy  nie interesuje nas sama wartość, a miejsce jej występowania – adres komórki. Załóżmy, że w kolumnie A znajduje się liczby wśród których będzie szukany adres komórki, która zawiera największą wartość. W .. czytaj dalej

Opublikowano: 23 lutego 2009, Kategorie: Formuły , ,