CZY.LICZBA

CZY.LICZBA

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje