Funkcje

SQL.REQUEST

Realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

WYWOŁAJ

Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

EUROCONVERT

Konwertuje liczbę na wartość wyrażoną w walucie euro, konwertuje wartość wyrażoną w walucie euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju strefy euro lub konwertuje wartość wyrażoną w walucie kraju strefy euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju na podstawie kursu euro.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

REJESTR.KOD

Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

WARTOŚĆ

Konwertuje argument tekstowy na liczbę.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

JIS

Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.T.PS

Zwraca rozkład t-Studenta.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

Z.TEST

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

LITERY.MAŁE

Konwertuje wielkie litery tekstu na małe litery.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.T.ODWR

Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje