Funkcje

SQL.REQUEST

Realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WARTOŚĆ

Konwertuje argument tekstowy na liczbę.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WYWOŁAJ

Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

EUROCONVERT

Konwertuje liczbę na wartość wyrażoną w walucie euro, konwertuje wartość wyrażoną w walucie euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju strefy euro lub konwertuje wartość wyrażoną w walucie kraju strefy euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju na podstawie kursu euro.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

REJESTR.KOD

Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

T.TEST

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

KOD

Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ODCH.STANDARDOWE.A

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

T

Konwertuje argumenty na tekst.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WARIANCJA.POP

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje