Funkcje

SQL.REQUEST

Realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WARTOŚĆ

Konwertuje argument tekstowy na liczbę.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WYWOŁAJ

Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

EUROCONVERT

Konwertuje liczbę na wartość wyrażoną w walucie euro, konwertuje wartość wyrażoną w walucie euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju strefy euro lub konwertuje wartość wyrażoną w walucie kraju strefy euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju na podstawie kursu euro.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

REJESTR.KOD

Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ZAOKR.DO.TEKST

Formatuje liczbę jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.T.DS

Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.WEIBULL

Zwraca rozkład Weibulla.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

JIS

Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje