Funkcje

NORMALIZUJ

Zwraca wartość znormalizowaną.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

Z.WIELKIEJ.LITERY

Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu tekstu wielką literą.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

REGLINW

Zwraca wartości trendu liniowego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ZNAK

Zwraca znak o podanym numerze kodu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

REGEXPP

Zwraca parametry trendu wykładniczego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.NORMALNY

Zwraca skumulowany rozkład normalny.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PRAWDPD

Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.LOG

Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje