Funkcje

ASC

Zamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PHONETIC

Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.T.ODWR.DS

Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

BAT.TEKST

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

NORMALIZUJ

Zwraca wartość znormalizowaną.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

Z.WIELKIEJ.LITERY

Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu tekstu wielką literą.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

REGLINW

Zwraca wartości trendu liniowego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ZNAK

Zwraca znak o podanym numerze kodu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ODCH.STAND.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

POWT

Powiela tekst daną liczbę razy.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje