Funkcje

ODCH.STANDARDOWE.A

Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

T

Konwertuje argumenty na tekst.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WARIANCJA.POP

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

TEKST

Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

WARIANCJA.PRÓBKI

Szacuje wariancję na podstawie próbki.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

KWOTA

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

REGBŁSTD

Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Usuwa spacje z tekstu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje