TYP

TYP

Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje