TYP

TYP

Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.

Opublikowano: 30 marca 2014, Kategorie: Funkcje