Funkcje

MAX

Zwraca maksymalną wartość listy argumentów.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

POZYCJA.ŚR

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

MAX.A

Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PEARSON

Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

POZYCJA.NAJW

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

MEDIANA

Zwraca medianę podanych liczb.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.HIPERGEOM

Zwraca rozkład hipergeometryczny.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

R.KWADRAT

Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje