Rozróżnianie wielkości liter w wyszukiwaniu

WYSZUKAJWYSZUKAJ.PIONOWOWYSZUKAJ.POZIOMO) jest ich niewrażliwość na rozmiar liter. Napisy “DOM” i “dom” są dla nich takie same. Choć tak nie powinno być.

Aby rozwiązać ten problem należy skorzystać ze złożenia 3 funkcji:

  • INDEKS,
  • PODAJ.POZYCJĘ,
  • PORÓWNAJ.
Funkcja PORÓWNAJ służy do porównania dwóch napisów uwzględniając wielkość liter. Zwraca ona wartość prawda, gdy dwa napisy są dokładnie takie same. W przypadku przykładu “DOM” i “dom” zwróci ona wartość FAŁSZ.

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ podaje względną pozycję elementu w podanym obszarze (tablicy), odpowiadającą określonej wartości.

Zupełnie odwrotne działanie ma funkcja INDEKS. Zwraca ona wartość, z danej tabeli, znajdującą się w określonym wierszu i określonej kolumnie.

Po połączeniu tych trzech formuł uzyskuje się następującą funkcję:

{=INDEKS(Obszar 2; PODAJ.POZYCJĘ(PRAWDA; PORÓWNAJ(Szukana wartość; Obszar 1); 0))}

Formuła - rozróżnianie wielkości liter

Gdzie:

  • Obszar 1 – zakres w którym będzie następowało wyszukiwanie Szukanej wartości,
  • Obszar 2 – zakres z którego będą brane wartości,
  • Szukana wartość – wartość, dla której ma zostać pobrana wartość Obszaru 2.

Podana formuła odpowiada następującej formule:

=WYSZUKAJ(Szukana wartość; Obszar 1; Obszar 2)

Tylko, że dodatkowo rozróżniana jest wielkość liter w napisach.

Przy wpisywaniu tej formuły należy pamiętać, że jest to formuła tablicowa i wpisywanie należy zakończyć naciśnięciem Ctrl+Shift+Enter.

Plik: Rozróżnianie wielkości liter w wyszukiwaniu.xls

Opublikowano: 17 marzec 2009, Kategorie: Formuły , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">