Generowanie losowych danych jakościowych

Generowanie losowych danych jakościowych

Do generowania danych pseudolosowych w Excelu można użyć różnych funkcji. Niestety generują one wartości numeryczne. Problem pojawia się kiedy chcemy wygenerować losowe dane jakościowe. W tym przypadku zaczynamy kombinować. Najczęściej używane zostają funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.POZIOMO. Oczywiście tak można ten problem rozwiązać, ale nie będzie to najprostsze rozwiązanie.

O wiele lepiej jest użyć do tego rozwiązania funkcji WYBIERZ. Wybiera ona wartość z listy na podstawie numeru wskaźnika, który jest jej pierwszym argumentem. Do wylosowania numeru porządkowego można użyć funkcji LOS.ZAKR, która zwraca losową liczbę z podanego zakresu.

W przykładzie to rozwiązanie zostanie użyte do wygenerowania losowych kolorów. W tym celu należy wykorzystać następującą formułę:

=WYBIERZ(LOS.ZAKR(1;4);”Czerwony”;”Zielony”;”Czarny”; “Biały”)

Po jej zastosowaniu uzyskamy następujący efekt:

Generowanie losowych danych jakościowych

Generowanie losowych danych jakościowych

Opublikowano: 24 kwiecień 2014, Kategorie: Formuły, Wprowadzanie danych ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">