Blog

ZAOKR.DO.TEKST

Formatuje liczbę jako tekst przy stałej liczbie miejsc dziesiętnych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PORÓWNAJ

Sprawdza identyczność dwóch wartości tekstowych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

KWOTA

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ZŁĄCZ.TEKSTY

Łączy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

KOD

Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku w ciągu tekstowym.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

OCZYŚĆ

Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ZNAK

Zwraca znak o podanym numerze kodu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

BAT.TEKST

Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ASC

Zamienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

Z.TEST

Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje