Blog

NACHYLENIE

Zwraca nachylenie linii regresji liniowej.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

SKOŚNOŚĆ

Zwraca skośność rozkładu.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

R.KWADRAT

Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

POZYCJA.NAJW

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

POZYCJA.ŚR

Zwraca pozycję liczby na liście liczb.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca kwartyl zbioru danych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

KWARTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PRAWDPD

Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.POISSON

Zwraca rozkład Poissona.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PERMUTACJE

Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje