Blog

PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PROC.POZ.PRZEDZ.OTW

Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych).

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PERCENTYL.PRZEDZ.OTW

Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

PEARSON

Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.NORMALNY.S

Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.NORMALNY.ODWR

Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.NORMALNY

Zwraca skumulowany rozkład normalny.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje

ROZKŁ.DWUM.PRZEC

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy.

Opublikowano: 30 marzec 2014, Kategorie: Funkcje